Agario.co.il

הוראות משחק אגריו

הזז את העכבר או האצבע על המסך כדי להזיז את הדמות שלך.
תאכל מזון ושחקנים אחרים כדי להגדיל את הדמות שלך.
מטרה: נסה להגדיל את הדמות שלך ולאכול שחקנים אחרים